Hantering av personuppgifter (äldre)

Nedan policy har ersatts av Handlarbudets allmänna villkor § 22 här

 

Handlarbudets mål är att uppfylla de regler som gäller inom ramen för nya EU-direktivet GDPR med start år 2018.

Vår grundprincip är att lagra minimalt med personuppgifter och att aldrig överföra systemets innehåll till 3:e part utan uttryckliga tillstånd.

 

 

Som med alla internet-tjänster behöver vi numera informera om att vi lagrar uppgifter.

Genom att ansluta ditt företag till Handlarbudet.se och dess relaterade tjänster samtycker du till att vi får använda och hantera dina personuppgifter enligt nedan beskrivning. Vi hanterar personuppgifter som Personuppgiftsansvariga och enligt svensk lag.

- Du har alltid möjlighet att avbeställa e-postutskick från oss - antingen själv i systemet sidan Mail-prenumeration eller genom att kontakta oss på support@internalcars.com

- Du har alltid möjlighet att få alla dina personliga uppgifter borttagna från systemet. Fordon och hjul som är testade av dig överförs då till annan person på din anläggning.

- På begäran kan en hel anläggning tas bort och anonymiseras i systemet.

De personuppgifter vi lagrar är namn, telefonnummer, epostadress och vilken anläggning person arbetar vid.

Din e-postadress är synlig för andra användare i systemet beroende på ifall du publicerar fordon till försäljning eller ej. Din epostadress delas aldrig vidare till annan part, och används ej för sändning av reklam eller andra erbjudanden om inte överenskommet.

Systemet samlar ej in, och behöver ej, personlig information såsom ålder, kön, längd eller vikt.

Lösenord lagras krypterat i systemet och kan ej utläsas varken av andra deltagare eller systemets administratörer.

Systemet körs i drift i svensk serverhall på svensk mark och använder ingen utländsk lagring av data.


För systemets utveckling och drift ansvarar InternalCars Europe AB - Handlarbudet Sverige - med säte i Stockholm.

Förändringar av denna personuppgiftshantering meddelas publikt på www.handlarbudet.se.