Vi välkomnar Skoda Syd anläggningarna i Lund & Helsingborg

Publicerad: 2016 mars 23 10:40

Skoda i Lund och Helsingborg ansluter sig till Handlarbudet & BegTest, välkomna och tack för förtroendet!