Närmare hälften av alla privatleasade bilar hanteras av InternalCars

Publicerad: 2019 mars 16 07:50

Handlarbudets system för generalagenter och vagnparksägare - InternalCars - är systemet där närmare hälften av alla privatleasade bilar hanteras i End-of-term

Under många år har InternalCars Bilhandlarbudet utvecklat sin tjänst för hantering av processer på begagnade bilar - och då inte minst hanteringen av återlämning och bedömning av skick på privatleasing och operationell leasing.

Under 2019 lanserar InternalCars även ett Remarketing Management-system där den centrala administrationen blir ännu mer kraftfull.

 

Vi siktar på att erbjuda:

1. Kontroll - för både leasingbolag och ÅF

2. Stöd - för att skador bedöms korrekt

3. Flexibilitet - när bilen ska säljas

 

Vi erbjuder en effektiv tjänst för att:
• Säkerställa att bilarna testas och värderas enligt era riktlinjer för normalt slitage ute hos återförsäljare
• Få ett eget testarkiv med alla testade bilar
• Onormalt slitage bedöms och prissätts korrekt
• Hantera flödet av inkommande bilar
• Ha koll på var i återlämningsprocessen en bil befinner sig
• Boka transporter från återlämningsplats till vald försäljningskanal
• Sälja bilarna i en egen-brandad portal
• Följa upp och mäta ledtider, lagerdagar etc.
• Underlätta kommunikationen gällande återlämningar med återförsäljarna
• Glasanmälan – säkra att ni får in försäkringsuppgifterna vid glas-skada

 

InternalCars sköter utbyten av bilinformation, testprotokoll och försäljningar genom flera olika kanaler

 

Kontakta oss på support@internalcars.com för att få veta mer